Jautā par dzīvi pilsētā

Iegūsti atbildes un palīdzi tās atrast arī citiem pilsētniekiem

Jautā pilsētniekiem

Lietošanas noteikumi​

Portāla pilseta.lv lietošanas noteikumi

Informācijas un komunikācijas portāls pilseta.lv ir izveidots ar mērķi veicināt vietējās informācijas apmaiņu starp pilsētniekiem.

Portāla pilseta.lv lietošanas noteikumi nosaka portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas kārtību, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem.

Vispārīgie noteikumi

1.Portālu pilseta.lv (turpmāk – portāls) iespējams lietot gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem lietotājiem.
2.Visai informācijai, kas atrodas portālā, ir informatīvs raksturs.
3.Portāls patur tiesības mainīt noteikumus pēc nepieciešamības, informāciju par izmaiņām publicējot portālā.

Lietotāju tiesības un pienākumi

4.Ikvienam portāla lietotājam ir jāievēro portāla lietošanas noteikumi un portāla administrācijas norādījumi, ja tie ir saistīti ar portālu un lietotāju darbību tajā.
5.Reģistrējoties lietotājs piekļūst portāla saturam – citu lietotāju publicētajiem ierakstiem un komentāriem, kā arī var komentēt un vērtēt šos ierakstus. Nereģistrējoties lietotājs var piekļūt ierobežotam portāla saturam.
6.Reģistrējoties portālā tā lietotājs apstiprina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt tā lietošanas noteikumiem.
7.Portālā iespējams reģistrēties, izmantojot sociālo tīklu Draugiem un Facebook pieejas datus. Katram reģistrētam lietotājam ir pienākums neizpaust trešajām personām savus portāla piekļuves datus.
8.Reģistrēts lietotājs jebkurā brīdī var beigt savu dalību portālā reģistrēta lietotāja statusā, dzēšot savu portālā izveidoto profilu.
9.Reģistrēts lietotājs var ievietot saturu (teksts, fotogrāfijas, saites u.c.) portālā. Ievietojot jebkuru saturu portālā, tā autors ir atbildīgs par šo ierakstu saturu.
10.Reģistrēts lietotājs var pārpublicēt portāla saturu sociālajos tīklos (piemēram, Draugiem, Twitter, Facebook) un citās interneta mājaslapās.
11.Reģistrēts lietotājs var sekot pilsētām, lapām un citiem reģistrētiem portāla lietotājiem, tā organizējot savu ziņu lenti.
12.Reģistrēts lietotājs vienu no portāla pilsētām norāda kā savu primāro pilsētu. Visi ieraksti, ko lietotājs publicēs, ja vien nenorādīs citādi, tiks publicēti šīs pilsētas profilā.
13.Lietotājs pats ir atbildīgs par savu rīcību portālā, tai skaitā par portālā ievietoto ārējo saišu izmantošanu un tā sekām.
14.Lietotājs vai jebkura cita persona var ievietot pogu „Ieteikt” tādos resursos ārpus portāla, kas atbilst šiem noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Satura ievietošana

15.Portāla saturu veido reģistrētu lietotāju pievienoti ieraksti: teksts, fotogrāfijas, video un audio materiāli vai cita informācija.
16.Portālā ierakstus un komentārus var publicēt ikviens reģistrēts lietotājs, ja vien to saturs nepārkāpj portāla lietošanas noteikumus.
17.Pievienotajam saturam ir jābūt skaidri saistītam ar konkrēto pilsētu, kuras profilā tas tiek publicēts, kā arī tam ir jābūt patiesam un aktuālam.
18.Pievienotais saturs nedrīkst:
a.Aizskart vai pārkāpt trešo personu intelektuālā īpašuma (piem., autortiesības) tiesības,
b.Saturēt informāciju, kas aizskar personas cieņu un godu,
c.Aicināt uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību,
d.Saturēt necenzētus vārdus, izteicienus, melīgu informāciju,
e.Saturēt tiešu vai netiešu reklāmu, iepriekš to nesaskaņojot ar portāla administrāciju,
f.Ietekmēt un traucēt normālu portāla darbību un drošību,
g.Un citādi būt pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
19.Reģistrētam lietotājiem ir tiesības ievietot, augšupielādēt portālā tikai tādu saturu, uz kuru viņam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.
20.Katrs lietotājs ir personīgi atbildīgs par jebkuru saturu, ko tas ievieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kas rodas šādas informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

Portāla uzturētāju atbildība

21.Viss portāla saturs ir tā reģistrēto lietotāju veidots, taču portāla administrācija patur tiesības mainīt vai izdzēst tādu portāla saturu, kas ir pretrunā ar šiem noteikumiem un var kaitēt portāla lietotājiem un portāla darbībai.
22.Portāls neuzņemas atbildību par portāla pieejamību, lietotāju savstarpējo komunikāciju un portālā publicēto saturu.
23.Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu pieder portālam.
24.Portāls neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ.
25.Portāls neatbild par lietotāju portālā ievietotajām ārējām saitēm un no ārējiem resursiem pārpublicētajiem materiāliem, kā arī negarantē, ka piemēram, hipersaites ir bez kļūdām, vīrusiem, un ir patiesas.
26.Visi strīdi starp portālu un tā lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Privātuma noteikumi

27.Visi portālā ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
28.Reģistrējoties portālā lietotājs piekrīt, ka viņa profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem portālā reģistrētajiem lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā – trešajām personām, un, ka šo publisko datu apstrāde nav atkarīga no portāla.
29.Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir SIA „ZING”, reģ. nr. 44103078186, juridiskā adrese Purva iela 12a, Valmiera, Latvija.
30.Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis ir lietotāju savstarpējās informācijas apmaiņas un komunikācijas nodrošināšana.
31.Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pamats ir Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts un 13.1 panta 2. punkts.